“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Inschrijvings, betalings en annuleringsvoorwaarden

enVie | Gevoeligheid Grootbrengen

in COVID-19 tijd

Inschrijving

Inschrijven voor cursussen en lezingen kan via de website www.gevoeligheidgrootbrengen.nl of via e-mail janneke@gevoeligheidgrootbrengen.nl. Dus niet telefonisch of mondeling.

Betaling

  • Op het moment dat u de inschrijvingsbevestiging per mail ontvangt, is uw inschrijving een feit.
  • Als u betaalt via overschrijving, dient het cursusgeld binnen de gestelde termijn en voor aanvang van de cursus te worden voldaan, na inschrijving.
  • Als u direct via de site heeft betaald, ontvangt u een aankoopbevestiging via de mail.
  • Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. Bij overboeking van een lezing of cursus wordt een wachtlijst bijgehouden.

Toelichting bij de annuleringsvoorwaarden

Voor de cursussen geldt een maximaal aantal deelnemers. Als het maximaal aantal deelnemers voor een bepaalde cursus wordt bereikt, wordt de inschrijving gesloten en kunnen mensen zich dus niet meer voor deze dag inschrijven. Annuleert u binnen 14 dagen voordat de cursus plaatsvindt, dan is de kans dat iemand zich op deze korte termijn nog inschrijft, klein. Annuleert u binnen 7 dagen voordat de cursus plaatsvindt, dan is de kans dat iemand anders in uw plaats kan, zelfs heel klein.  Met als gevolg dat de kans groot is dat enVie|Gevoeligheid Grootbrengen financieel verlies opdoet. De annuleringsvoorwaarden zijn dus opgesteld om enVie|Gevoeligheid Grootbrengen tegen dergelijk financieel verlies te beschermen.

Annuleren door deelnemer (zie verderop de COVID-19 aanpassing)

  • Annuleert u meer dan 14 dagen voor de start van een cursus of lezing, dan krijgt u het gehele bedrag teruggestort.
  • Annuleert u vanaf 14 dagen voor de aanvang van de cursus of lezing, dan bent u 50% van het gehele bedrag verschuldigd. De andere 50% van het bedrag, krijgt u teruggestort.
  • Annuleert u vanaf 7 dagen voor aanvang voor de workshop, lezing of cursus, dan bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk op de werkdag voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende workshop, lezing of cursus.
  • Het verplaatsen van de inschrijving naar een andere datum is alleen mogelijk indien er op die andere datum nog plek over is, hetgeen pas een aantal dagen voor aanvang van de andere datum toegezegd kan worden.
  • Let op: U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! Stuur een e-mail naar janneke@gevoeligheidgrootbrengen.nl.
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer een e-mail buiten werktijd binnenkomt. Ik bevestig altijd de annulering door een mail terug te sturen. Deze bevestiging geldt dan ook als de officiële bevestiging van de annulering.

Tijdelijke COVID-19 aanpassing

De maatregelen rondom COVID-19 verplichten ons om thuis te blijven wanneer we (milde) klachten hebben die kunnen duiden op het virus. Dat zou, gezien bovenstaande annuleringsvoorwaarden, betekenen dat je je inschrijvingsgeld (deels) kwijt bent als je binnen14 dagen voor aanvang van de cursus, annuleert vanwege (milde) verkoudheidsverschijnselen. Dat is wrang als je juist je best doet om je aan de maatregelen te houden.

Zolang de COVID-19 maatregelen gelden, is het daarom mogelijk om éénmalig je inschrijving naar een andere datum te verplaatsen als je binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus moet annuleren vanwege verkoudheidsverschijnselen. Een andere mogelijkheid is dat je toch deelneemt op de dag waarop je je hebt ingeschreven, maar dan online. Dit doen we inmiddels al maanden, we zijn ervaren in hoe dit het beste werkt en het is een goede tweede optie gebleken.

Annuleren door enVie | Gevoeligheid Grootbrengen

Bij onverhoopte annulering van de cursus door enVie | Gevoeligheid Grootbrengen wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Testimonials

Al een tijd liep ik met het idee rond dat de gedragingen die ik bij mijn dochter waarnam,  met elkaar samen hingen. De combinatie die Janneke beschreven heeft, voelt als een jas die goed past. Daarmee zijn we er niet maar het model waarmee ze ons inzicht heeft verschaft over hoe het werkt bij onze dochter geeft gereeedschap in de koffer die je als ouder met je meedraagt en probeert te vullen. Ik merk dat ik nu moet leren hoe ik dat ‘gereedschap’ goed moet gebruiken, ik heb een start gemaakt om … Read more
Hanneke

Toekomstige evenementen