“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Opleiding Hooggevoelig & Strong-Willed-Specialist met de Innerlijke Familie

Voor wie?

Ben jij (kinder)therapeut, psycholoog of coach? Werk jij met ouders van hooggevoelige kinderen met een sterke wil of wil je dat leren?

Lijkt het jou wat om:

 1. Gespecialiseerd te raken in de combinatie hooggevoelig & strong-willed?
 2. Het model van de innerlijke familie (hiervoor) als professional te leren gebruiken?
 3. Deel uit te maken van een community van HG&SW specialisten?

Dan ben je welkom om deel te nemen aan de opleiding ‘Hooggevoelig & Strong-Willed specialist met de innerlijke familie!

1. Specialisatie Hooggevoelig & Strong-Willed

Na deze opleiding ben je gespecialiseerd in de combinatie Hooggevoelig & Strong-Willed en kun jij er concreet mee aan de slag in jouw professionele setting. Tot 2011 werd de high sensation seeker door Elaine Aron (grondlegger van hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit) wel beschreven, maar nog niet onderbouwd. In 2011 gaf Janneke van Olphen een onderbouwing voor de high sensation seeker met de combinatie van de eigenschappen hooggevoelig & strong-willed. Iemand kan zowel in hoge mate gevoelig (hooggevoelig) als in hoge mate wilskrachtig (strong-willed) zijn. Deze combinatie aan eigenschappen geeft een fikse innerlijke dynamiek die zich vertaalt in gedrag dat voor ouders een flinke uitdaging kan zijn. De herkenning en erkenning van deze combinatie van eigenschappen is heel waardevol gebleken voor ouders. Er is een toenemende vraag naar meer professionals met een specialisme op dit gebied.

2. Het model van de innerlijke familie professioneel inzetten

Grondlegger van het model ‘de schilden van je innerlijke familie’ is Arienne Klijn. Het model van de innerlijke familie is ook voor een niet-professional toegankelijk, verhelderend en praktisch. Het is voor een groot deel aan dit model te danken dat Janneke de combinatie hooggevoelig & strong-willed wist te maken. Dit systeemtherapeutische model maakt op een aansprekende manier zichtbaar wat er binnenin het kind gebeurt, bij de ouder en in de interactie tussen ouders/verzorgers en het kind. Tijdens deze opleiding leer je dit model als professional in te zetten. Het model heeft veel diepgang, werkt op alle lagen en systeemtherapeutisch. Een groot voordeel van het model is dat het aan de ‘voorkant’ toegankelijk is voor niet-professionals en ‘aan de achterkant’ een enorme verdieping biedt voor professionals. Je blijft er continu van en mee leren.

3. Community van HG&SW-specialisten

Er is een toenemende behoefte aan meer HG&SW-specialisten. Er is ook een toenemende behoefte aan meer informatie, inzichten en handvatten over HG&SW. De opleiding heeft enerzijds als doel om professionals op te leiden tot specialist HG&SW. Anderzijds geeft de opleiding je de mogelijkheid om onderdeel uit te gaan maken van de community van HG&SW-specialisten.

Online bibliotheek. De community krijgt concreet vorm in een online bibliotheek die we als HG&SW-specialisten gezamenlijk opbouwen. De eerste intentie achter de bibliotheek is dat het voor ouders en professionals makkelijk wordt om op een centraal punt informatie en specialisten te vinden op het HG&SW-gebied. De tweede intentie achter de bibliotheek is dat we elkaar voeden en inspireren, dat we gezamenlijk iets creëren i.p.v. ieder voor zich. Zo kunnen we samen leren en de ouders optimaal ondersteunen. Je bepaalt zelf óf en wat je aan de bibliotheek toevoegt. Ook bepaal je zelf of je de informatie gratis beschikbaar stelt of dat je er een vergoeding voor vraagt. De informatie in de bibliotheek kan bestaan uit artikelen, visuals, handvatten, video’s etc. Uiteraard bouwen we de bibliotheek zo op dat o.a. duidelijk is welke informatie bestemd is voor ouders en welke voor professionals. De bibliotheek wordt tevens een platform waarin ouders kunnen uitwisselen en waarin HG&SW-specialisten kunnen uitwisselen.

Inspiratiedagen. Naast de bibliotheek komen er ook inspiratiedagen voor de HG&SW-specialisten waar je aan deel kunt nemen.

Opleider Arienne

Opleider Janneke

Arienne Klijn en Janneke van Olphen, beiden psycholoog, geven deze opleiding gezamenlijk. Arienne zorgt ervoor dat je na afloop van de opleiding professioneel kunt werken met het systeemtherapeutisch model van de innerlijke familie in jouw werkcontext. Janneke zorgt ervoor dat je er na de opleiding helemaal klaar voor bent om zelf, met behulp van de innerlijke familie, ouders en hun HG&SW kinderen te begeleiden.

Wat ga je precies leren?

Op deze pagina vind je meer informatie over wat je precies tijdens de opleiding gaat leren.

Data, Locatie en Kosten

 • Data: 8 dagen verspreid over 3 maanden
 1. Dinsdag 10/9/19
 2. Dinsdag 17/9/19
 3. Dinsdag 1/10/19
 4. Dinsdag 8/10/19
 5. Dinsdag 29/10/19
 6. Dinsdag 12/11/19
 7. Dinsdag 26/11/19
 8. Dinsdag 17/12/19
 • Tijden: Van 09:30 – 17:00
 • Locatie: Baarn
 • Kosten: € 2300,- Deze dagen zijn via audit van het CRKBO vrijgesteld van BTW. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.
 • Accreditaties: De opleiding is BATC erkend. De basisopleiding in de Schilden van je Innerlijke Familie vormt een onderdeel van deze opleiding. De basisopleiding is geaccrediteerd bij de KTNO voor 2 EC.
 • Registraties: na het succesvol afronden van deze opleiding ben je gecertificeerd en word je in het Schildenregister én op de site van Gevoeligheid Grootbrengen opgenomen als HG&SW-specialist. Daarnaast kun je deel uitmaken van de community van HG&SW-specialisten.

Aanmelden

Heb je interesse? Wanneer je je aanmeldt voor deze opleiding, word je geleid naar de site van innerlijkefamilie. De aanmelding doen we namelijk centraal via innerlijkefamilie. Je bent van harte welkom!

Aanmelden Opleiding

Licentie Cursus HG&SW-kind

Behalve aan meer HG&SW-specialisten, is er behoefte aan meer HG&SW-specialisten die óók de cursus ‘Hooggevoelig & Strong-Willed Kind’ (Hooggevoelig met een Sterke Wil) kunnen geven, die Janneke van Olphen de afgelopen jaren (door)ontwikkelde. Voor deze cursus is een licentie gemaakt.  Zou jij deze cursus ook graag willen geven? Dan kun je dit melden bij Janneke.

Na de opleiding zal Janneke een aantal HG&SW-specialisten middels een (gratis) stage en een samen te overeenkomen aantal supervisie bijeenkomsten begeleiden om de cursus HG&SW Kind zelf te kunnen geven, waarna je gelicentieerd bent. De licentie is bedoeld als kwaliteitswaarborging, zodat ouders er van op aan kunnen dat degenen die deze cursus geven, goed opgeleid zijn.

Heb je nog vragen? Neem contact op met janneke@gevoeligheidgrootbrengen.nl

Reacties van deelnemers

Herken je je kind in de kenmerken van hooggevoelig en strongwilled en wil je geen strijd meer met je kind? Twijfel niet langer en volg deze workshop van Janneke!!! Door te werken met de innerlijke familie krijg je zoveel inzichten en weet je waarom jouw kind zo reageert en wat hij/zij nodig heeft. Maar ook wat jij als ouder nodig hebt en waarom jij weer zo reageert op jouw kind. Ook de ervaringen van andere ouders zijn prettig om te horen. Je bent niet de enige ouder die worstelt. Janneke w...
Titia

Toekomstige evenementen