“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Opleiding Hooggevoelig & Strong-Willed-Specialist – met de Innerlijke Familie –

Voor wie?

Ben jij (kinder)therapeut, psycholoog, orthopedagoog, coach of anders opgeleid om met ouders/gezinnen te werken? Werk jij met ouders van hooggevoelige kinderen met een sterke wil of wil je dat leren?

Lijkt het jou wat om:

 1. Gespecialiseerd te raken in de combinatie hooggevoelig & strong-willed?
 2. Het systeemtherapeutische model van de innerlijke familie (hiervoor) als professional te leren gebruiken?
 3. Opgeleid te worden door de grondlegger van de combinatie HG&SW en door degene die het model van de innerlijke familie heeft ontwikkeld?
 4. De mogelijkheid te krijgen om deel uit te maken van een community van HG&SW specialisten?

Dan ben je welkom om deel te nemen aan de opleiding ‘Hooggevoelig & Strong-Willed specialist met de innerlijke familie!

Onze opleiding is SKJ geaccrediteerd voor 87 punten. Ook kun je STAP budget voor onze opleiding aanvragen (zie verderop voor de procedure).

1. Specialisatie Hooggevoelig & Strong-Willed

Na deze opleiding ben je gespecialiseerd in de combinatie Hooggevoelig & Strong-Willed en kun jij er concreet mee aan de slag in jouw professionele setting. Tot 2011 werd de high sensation seeker door Elaine Aron (grondlegger van hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit) wel beschreven, maar nog niet onderbouwd. In 2011 gaf Janneke van Olphen een onderbouwing voor de high sensation seeker met de combinatie van de eigenschappen hooggevoelig & strong-willed. Iemand kan zowel in hoge mate gevoelig (hooggevoelig) als in hoge mate wilskrachtig (strong-willed) zijn. Deze combinatie aan eigenschappen geeft een fikse innerlijke dynamiek die zich vertaalt in gedrag dat voor ouders een flinke uitdaging kan zijn. De herkenning en erkenning van deze combinatie van eigenschappen is heel waardevol gebleken voor ouders. Er is een toenemende vraag naar meer professionals met een goed onderbouwd specialisme op dit gebied.

2. Het model van de innerlijke familie professioneel inzetten

Grondlegger van het model ‘de schilden van je innerlijke familie’ is Arienne Klijn. Het model van de innerlijke familie is ook voor een niet-professional toegankelijk, verhelderend en praktisch. Dit systeemtherapeutische model maakt op een aansprekende manier zichtbaar wat er binnenin het kind gebeurt, bij de ouder en in de interactie tussen ouders/verzorgers en het kind. Tijdens deze opleiding leer je dit model als professional in te zetten. Het model heeft veel diepgang, werkt op alle lagen en systeemtherapeutisch. Een groot voordeel van het model is dat het aan de ‘voorkant’ toegankelijk is voor niet-professionals en ‘aan de achterkant’ een enorme verdieping biedt voor professionals. Je blijft er continu van en mee leren.

3. Community van HG&SW-specialisten

Er is een toenemende behoefte aan meer HG&SW-specialisten. Er is ook een toenemende behoefte aan meer informatie, inzichten en handvatten over HG&SW. De opleiding heeft enerzijds als doel om professionals op te leiden tot specialist HG&SW. Anderzijds geeft de opleiding je de mogelijkheid om onderdeel uit te gaan maken van de community van HG&SW-specialisten.

Online bibliotheek. De community krijgt concreet vorm in een online bibliotheek met waardevol materiaal waar je als HG&SW professional uit kunt putten.

Inspiratiedagen. Naast de bibliotheek zijn er ook laagdrempelige inspiratiedagen voor de HG&SW-specialisten waar je aan deel kunt nemen.

Intervisiegroepen. Als je wilt, kun je deel uitmaken van één van de regionale intervisiegroepen die we hebben.

Met je profiel op de HG&SW site. Voor ouders is het prettig als er een centraal punt is waar ze professionals kunnen vinden die degelijk opgeleid zijn in HG&SW. Na het afronden van onze opleiding, kun je daarom, als je dat wilt, met je profiel op onze HG&SW community site.

Opleider Arienne

Opleider Janneke

Arienne Klijn en Janneke van Olphen, beiden psycholoog, geven deze opleiding gezamenlijk. Arienne zorgt ervoor dat je na afloop van de opleiding professioneel kunt werken met het systeemtherapeutisch model van de innerlijke familie in jouw werkcontext. Janneke zorgt ervoor dat je er na de opleiding helemaal klaar voor bent om zelf, met behulp van de innerlijke familie, ouders en hun HG&SW kinderen te begeleiden.

Wat ga je precies leren?

Op deze pagina vind je meer informatie over wat je precies tijdens de opleiding gaat leren.

Data, Locatie, Kosten, SKJ Accreditatie, STAP budget

De data voor de groep die in de eerste helft van 2023 start, zijn bekend!

Data: 8,5 dagen verspreid over 6 maanden

 1. Maandag 8 mei 2023
 2. Maandag 22 mei 2023
 3. Maandag 5 juni 2023
 4. Maandag 19 juni 2023
 5. Maandag 3 juli 2023
 6. Maandag 11 september  2023
 7. Maandag 25 september 2023
 8.  Maandag 9 oktober 2023 (09:30-13:00)
 9. Maandag 6 november 2023
 • Tijden: Van 09:30 – 17:00
 • Locatie: Baarn. Hier blijven we zorgen voor voldoende ruimte en goede ventilatie.
 • Online live: je kunt ook ONLINE LIVE  aan onze opleiding deelnemen. We weten inmiddels wat goed werkt. Sinds maart 2020 kiest een deel van de deelnemers er voor om naar onze locatie te komen en een deel kiest om live online deel te nemen. Deze hybride vorm bevalt iedereen dankzij onze werkvormen en slimme technologieën uitstekend. Je kunt er ook voor kiezen om de ene keer op locatie te komen en de andere keer online live deel te nemen.
 • Kosten: € 2690,- Deze dagen zijn via audit van het CRKBO vrijgesteld van BTW. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.
 • Accreditaties: Deze opleiding is SKJ geaccrediteerd voor 87 punten.
 • STAP budget. Je kunt voor onze opleiding STAP budget aanvragen. (1) Meld je aan voor onze opleiding (2) wij regelen de vooraanmelding (3) we mailen jou de vooraanmelding (4) met deze vooraanmelding kun jij je HIER  STAP budget aanvragen. Eerstvolgende mogelijkheid om STAP budget aan te vragen: 1 september 2022, 10:00.
 • Registraties: na het succesvol afronden van deze opleiding ben je gecertificeerd, word je in het Schildenregister van Innerlijke Familie opgenomen als schildencoach én word je in het HG&SW-register van  Gevoeligheid Grootbrengen opgenomen als HG&SW-specialist. Daarnaast kun je deel uitmaken van de community van HG&SW-specialisten.

Aanmelden

Heb je interesse? Wanneer je je aanmeldt voor deze opleiding, word je geleid naar de site van innerlijkefamilie. De aanmelding doen we namelijk centraal via innerlijkefamilie. Je bent van harte welkom!

Aanmelden Opleiding

Licensie cursus HG&SW kind

Behalve aan meer HG&SW-specialisten, is er behoefte aan meer HG&SW-specialisten die óók de cursus ‘Hooggevoelig & Strong-Willed Kind’ (Hooggevoelig met een Sterke Wil) kunnen geven, die Janneke van Olphen de afgelopen jaren (door)ontwikkelde. Voor deze cursus is een licentie gemaakt.  Zou jij deze cursus ook graag willen geven? Dan kun je dit melden bij Janneke.

Na de opleiding zal Janneke een aantal HG&SW-specialisten middels een (gratis) stage en een samen te overeenkomen aantal supervisie bijeenkomsten begeleiden om de cursus HG&SW Kind zelf te kunnen geven, waarna je gelicentieerd bent. De licentie is bedoeld als kwaliteitswaarborging, zodat ouders er van op aan kunnen dat degenen die deze cursus geven, goed opgeleid zijn.

Heb je nog vragen? Neem contact op met janneke@gevoeligheidgrootbrengen.nl

Reacties van deelnemers

Bij deze, ontzettend bedankt. Bedankt voor de video’s, de cursus en het boek! Wat heeft het ons nu al veel gebracht. Wat hebben we veel geleerd! De rust waar we naar zochten, komt langzaam in ons gezin. Nogmaals ontzettend bedankt!
Marianne

Toekomstige evenementen

Aankomende evenementen