“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Persoonlijk Consult voor ouders van hooggevoelige kinderen

LET OP: TOT SEPTEMBER 2023 ZIT MIJN AGENDA VOL EN HEB IK GEEN RUIMTE MEER VOOR CONSULTEN.

Sinds ik, naast mijn cursussen voor ouders, ook een opleiding tot HG&SW-specialist geef aan professionals (psychologen, pedagogen, therapeuten, coaches), heb ik beperkte ruimte voor consulten.

Aangezien ik inmiddels al een heel wat professionals heb opgeleid, Met deze professionals vorm ik een community van HG&SW-professionals. Je kunt dus ook overwegen om bij één van een consult aan te vragen. Je vindt ze op onze HG&SW-community site.

Een andere mogelijkheid is dat je deelneemt aan mijn cursus Hooggevoelig & Strong-Willed kind. De dag draait namelijk om de vragen van de deelnemende ouders/gezinnen en tijdens 1 dag kan ik natuurlijk veel meer overbrengen dan tijdens 1 consult.

Consulten kunnen ook online plaatsvinden.

Met een consult kun je

 • Leren inzien wat er in bepaalde situaties met je hooggevoelig kind, gebeurt.
 • Meer inzicht krijgen in de interactie tussen jou en je kind.
 • Beter zicht krijgen op wat je kind dan van jou nodig heeft.
 • Handvatten aangereikt krijgen om beter met die situaties om te gaan.

Waarom?

Als ouder van een hooggevoelig kind of van een hooggevoelig kind met een sterke wil houd je vaak (bewust of onbewust) al rekening met de gevoeligheid van je kind. En toch loop je vaak tegen dezelfde dingen aan:

 • Je eigen reactie waarvan je weet dat het niet werkt maar die zo lastig te vermijden is.
 • De vaak emotionele reacties van je kind die je graag zo goed mogelijk opvangt en het liefst had voorkomen.
 • De reacties uit de omgeving van je kind die het er vaak niet makkelijker op maken.
 • Dat je hier telkens tegenaan loopt, is omdat je niet weet hoe je het anders kunt doen.

Tijdens het consult leer je (al dan niet samen met je partner) hoe je de regie krijgt over de situaties waar je nu tegenaan loopt. Nu zul je nog vaak het idee hebben dat situaties jou en je kind overkomen. Straks niet meer: je doorziet ze en kunt er beter mee omgaan. Je leert hoe je weer beweging krijgt in situaties waarin je vastloopt. Je zult zien dat je als ouder veel meer kunt toevoegen dan je ooit had gedacht. En dat het nog leuk kan zijn ook!

Voor wie?

Ouders die op zoek zijn naar begrip en concrete handvatten voor de situaties waar ze nu tegenaan lopen met hun hooggevoelig kind, al dan niet in combinatie met een sterke wil. 

Welke resultaten mag je verwachten?

 • Regie over situaties die je nu overkomen.
 • Beweging in situaties waarin je nu vastloopt.
 • Meer ontspanning en plezier in de interactie met je kind.
 • Je komt als ouder veel meer tot je recht.
 • Je kind komt veel meer tot zijn/haar recht.
 • Een positieve boost voor je gezin als geheel.

Kosten:

Een consult kost duurt 1,5 uur en kost €150,- inclusief btw.

Met 1 consult krijg je voldoende handvatten om (in elk geval voorlopig) mee verder te kunnen.

 

 

Reacties van deelnemers

Mijn man en ik zijn naar de workshop geweest over Jij en je hooggevoelige kind. Onze vraag was of onze dochter hooggevoelig is en hoe we hier mee om kunnen gaan. De avond was inspirerend voor ons! De opsomming van kenmerken bij hooggevoelige personen zijn zo herkenbaar gebleken voor ons. En de uitgebreide uitleg over de innerlijke familie gaf ons zoveel mooie en duidelijke inzichten over onszelf en over onze drie dochters!
Jeanine

Toekomstige evenementen

Aankomende evenementen