“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Themadag Hoogbegaafd

Voor ouders van kinderen die naast hooggevoelig (& strong-willed), óók hoogbegaafd zijn.

 • Er is een behoorlijk verband tussen hooggevoelig, strong-willed en hoogbegaafd zijn (hoe dat zit, kun je hier lezen). Hoogbegaafd zijn, kun je vergelijken met het bezitten van een prachtig instrument. Je kunt er erg veel mee, maar het goed leren bespelen van het instrument is een flinke uitdaging. Voor zowel het kind, de ouders als voor de mensen die de kinderen begeleiden, zoals leerkrachten.

Marijse van der Aar

Hoog tijd dus voor een themadag over hoogbegaafdheid. Maar dan wel met iemand die zich hierin gespecialiseerd heeft, veel ervaring heeft met het begeleiden van ouders van hoogbegaafde kinderen en hoogbegaafde kinderen zelf. Marijse van der Aar is psycholoog en is ECHA-specialist in hoogbegaafdheid. Ze heeft haar eigen praktijk, Smart Senses. Daarbij heeft zij de opleiding hooggevoelig & strong-willed specialist met de innerlijke familie gedaan. Ik kijk er naar uit om samen met Marijse deze themadag te geven!

Datum, kosten en locatie

UNITA,het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in de regio Gooi-en Vectstreek maakt het mogelijk dat wij deze cursus de komende maanden een drietal keer gratis kunnen geven aan ouders waarvan de kinderen op één van de bij UNITA aangesloten scholen zitten.

 Inschrijving loopt dus ook via UNITA

 • Tijd: 10:00-17:00
 • Locatie: Lighthouse, Eemstraat 15, BAARN
 • Max. aantal deelnemers: 9 (maximaal i.v.m. te hanteren COVID -maatregelen).
 • Prijs p.p.: Gratis (let op: deze regeling is alleen mogelijk voor ouders waarvan het kind op een bij UNITA aangesloten school zit, uitzonderingen worden niet gemaakt).

DATA:

 • Vrijdag 25 september 2020 OF
 • Vrijdag 20 november 2020 OF
 • Vrijdag 22 januari 2021

Inschrijven Themadag via UNITA

Wat komt er onder andere aan bod?

Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn belangrijke kenmerken? Het ene hoogbegaafde kind is het andere niet. Wat zijn de belangrijkste profielen? Hoogbegaafdheid houdt veel meer in dan een hoge intelligentie alleen. Veel hoogbegaafden ervaren een andere vorm van ‘zijn’ en beleving van de wereld om zich heen. Een stuk kennis helpt om je kind beter te begrijpen en om goed beslagen ten ijs te komen.

Aanpassen of niet?  “Als ik mezelf ben, dan word ik niet begrepen en als ik me aanpas, dan kan ik mezelf niet zijn” is vaak het dilemma van hoogbegaafde kinderen, onder andere  op school. Onderpresteren komt veel voor. Ouders zitten vaak met ook met dilemma’s, waaronder deze: aan de ene kant willen ze dat hun kind zich leert aanpassen aan een wereld die zich niet automatisch aan hen aanpast. Aan de andere kant zien ze ook dat hun kind het nodig heeft om bijvoorbeeld uitdaging op hun niveau te krijgen omdat ze anders geestelijk ondervoed raken.

Hoe kun je het beste omgaan met zulke dilemma’s? Wat als er een mismatch is met school? Hoe ga je hiermee om? Wat kan school inzetten?

Intens en verbaal sterk. Hoogbegaafde kinderen schermen vaak hun (emotioneel intense) gevoeligheid af door verbaal heel sterk te zijn en lijken soms zelfs onverschillig. Daarnaast weten ze al heel jong wat ze willen en zijn ze hierin ook intens. Hoe ga je om met dat sterke verbale en hoe bereik je je kind dan weer?

Zelfbeeld en kwaliteiten. Als er zo vaak een mismatch is, als er zoveel contexten zijn waarin je niet goed past én je bent je hier bewust van, dan is dat is echt heel lastig. Dat heeft ook effect op het zelfbeeld van het kind. Hoe kun je als ouder je kind hierin als beste ondersteunen? Hoe help je je kind een positiever zelfbeeld te ontwikkelen? Oog te krijgen voor de vele kwaliteiten die ze bezitten en deze meer te gaan ontwikkelen?

Leren van anderen. Wat kunnen we leren van hoogbegaafde mensen die hun weg in het leven wisten te vinden? Wat heeft ze geholpen? Hoe kunnen we dat als ouders inzetten?

Wat heb je aan deze dag?

In het kort:

 • Als jij je als ouder gezien voelt,
 • als jij beter ziet wat er in je kind omgaat,
 • als je hoogbegaafd zijn beter snapt,
 • als je perspectief aangereikt krijgt
 • en handvatten die jullie verder helpen,

dan wordt het niet ineens makkelijk, maar wel makkelijker. Voor het kind, voor jezelf en voor het gezin als geheel.

Inschrijven Themadag via UNITA

Je bent van harte welkom!

Reacties van deelnemers

Toekomstige evenementen

Hooggevoelige Ouders
Cursus Hooggevoelige Ouder
Themadag Hooggevoelig & Strong Willed Tieners
Themadag Hooggevoelig & Strong Willed Tieners