“Bewust, speels en liefdevol omgaan met de hooggevoelige aard”

Coaching voor HSP

Hulp voor hooggevoelige mensenPersoonlijke coaching voor als je zelf hooggevoelig / HSP bent

 • Als je last hebt van de schaduwkanten van hooggevoeligheid
 • Als je meer tot je recht wilt komen
 • Als je een goed rolmodel voor je kind wilt zijn.

Waarom?

 • Je stelt jezelf hoge eisen
 • Je bent vaak erg kritisch op jezelf
 • Je merkt dat je vaak gespannen bent en onzekere of angstige gevoelens hebt
 • Je ziet vaak beren op de weg
 • Je voelt je zo diep van binnen niet begrepen
 • Je weet goed wat de wensen van anderen zijn, maar die van jezelf schuif je vaak aan de kant
 • Je wilt graag genieten maar het lukt niet voldoende
 • Je bent vaak moe
 • Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen

Voor wie?

Voor als je zelf hooggevoelig bent en telkens te maken krijgt met de schaduwkanten van hooggevoeligheid. Als je meer wilt genieten en meer wilt leven naar wat jij wenst en wilt.

Hoe?

We kijken samen naar waar jij tegenaan loopt en wat jij nodig hebt. Je krijg goed zicht op jezelf en je voelt je echt begrepen. Je ziet wat jij nodig hebt en hoe je dat kunt bewerkstelligen. Op jouw tempo en met de middelen die bij jou passen.

Welke resultaten mag je verwachten?

 • Meer in contact met jezelf
 • Meer zelfwaardering
 • Meer zelfvertrouwen
 • Zicht op wat jij wenst en wilt
 • Meer energie
 • Meer ontspanning
 • Meer genieten!

Kosten:

En consult kost € 80 per uur, inclusief btw. Het eerste half uur van het eerste consult is gratis!

 

 Bel voor een afspraak naar 06 1438 6235 of neem contact op via gevoeligopvoeden@gmail.com